Individuální

Individuální kurzy se liší od běžných skupinových kurzů především 100% orientací na konkrétní potřeby 1 klienta.

Základem je prvotní telefonický rozhovor, na základě kterého vypracujeme speciální kurz pro klienta. Modifikujeme naše znalosti a zkušenosti na konkrétní situaci klienta, vypracujeme konkrétní postupy a doporučení.

Klient tak nemusí poslouchat obecné části, které jsou nezbytné v kurzech pro větší počet posluchačů a může se plně věnovat tomu, co vyřeší jeho problém nebo oblasti, která je pro něj důležitá. Kurz je velmi intenzivní a trvá cca 6 hodin v jednom dni nebo 2x 6 hodin ve dvou dnech (podle rozsahu kurzu).

Za příplatek 1.000 Kč ušetříme klientovi čas a přijedeme na místo v okolí jeho bydliště nebo firmy, případně na jiné vhodné místo dle domluvy.

Provedením kurzu samotného naše péče o klienta nekončí. Zůstáváme v kontaktu a po předem smluvenou dobu jsme připraveni poskytnout další konzultace, které jsou zdarma, resp. součástí ceny kurzu.