Pro ženy

Jde o kurzy, které jsou zaměřeny na ženy a jejich specifické potřeby. Proč takový speciální přístup? Jsou snad ženy nějakou problémovou skupinou, která potřebuje „zvláštní“ péči a zacházení? Nikoli. Problém je v tom, že ženy mají k různým věcem jiný přistup než muži, ale také v tom, že se někdy zbytečně podceňují. Rozdílné postupy, resp. rozdíly ve způsobech myšlení nejsou na škodu, ale právě naopak. Jen je třeba o rozdílech vědět a používat manžerské techniky nebo nástroje ve správných kontextech.

Posluchačky jsou ihned po ukončení kurzu připraveny nově získané poznatky aplikovat, protože během kurzů procvičujeme získané poznatky na praktických příkladech. V případě zájmu o kurzy nás nezávazně kontaktujte a obdržíte podrobné informace o obsahu kurzu, harmonogramu školení atd. Ceny naleznete je v Ceníku nebo se můžete informovat přímo.

Aktuální nabídka speciálních kurzů pro ženy:
Úspěšná manažerka
Manažerské techniky
Řízení času pro ženy. Podrobnosti zde.
Plánování pro firmu i domácnost. Podrobnosti zde.
Finanční vzdělávání pro ženy. Podrobnosti zde.
Nebojíme se počítačů. Podrobnosti zde.
Ovládněte Internet. Podrobnosti zde.
Práce s lidmi – kurz pro začínající vedoucí pracovníky
Práce s lidmi – kurz pro ženy
Kapesní počítač – praktický pomocník. Podrobnosti zde.
Řízení kariéry pro ženy. Podrobnosti zde.
Začínáme podnikat. Podrobnosti zde.
Podnikatelský záměr. Podrobnosti zde.
Kurz vitráží Tiffany technikou. Podrobnosti zde.
Ženy – manažerky

Kdo tvrdí, že ženy neumějí pracovat v manažerských pozicích? Je ale pravdou, že mnoho žen, které se soustředily na získávání odborných vědomostí, tak trochu pozapomělo na ty hlavní aspekty úspěšné kariéry. Které to jsou? Schopnost umět své znalosti dobře prodat. Schopnost efektivně realizovat svoje představy aniž by tím trpěla rodina. Schopnost zajistit si respekt, řídit pracovníky a projekty. Velmi důležitým aspektem je umění zvládat krizové situace.

Co vám naše kurzy přinesou?
Většina stávajících problémů souvisí s neznalostí principů manažerské komunikace a řízení, ale velice často i s nízkou sebedůvěrou. Nic z toho ovšem není tak těžké nebo nepřekonatelné, abychom vám s tím nepomohli. Po absolvování našich kurzů se budete cítit daleko silnější, protože budete ovládat účinné a moderní nástroje, které vám pomohou snadněji a navíc správně se rozhodovat. Získáte nejen oprávněně vyšší sebevědomí a tolik potřebnou jistotu, ale i kontakty na „spřátelené duše“ a přístup k informacím nebo konzultacím. Budeme vám oporou i po absolvování kurzu.

Probereme vaše konkrétní problémy a najdeme řešení. V čase stráveném u nás vznikají nejen osobní přátelství, ale i užitečné obchodní kontakty, které mohou vaši kariéru dále urychlit a potvrdit vaše vynikající kvality. Povedeme vás k tomu, abyste samy zvládaly obtížné situace, uměly řešit konflikty nebo jim účinně předcházely a dosahovaly tak stále lepších výsledků.

Na našich kurzech získáte znalosti, které mohou být velkou konkurenční výhodou a zajistí vám vyšší postavení nebo širší možnosti uplatnění. To se týká i podnikání, ve kterém vám můžeme vydatně pomoci. Vyvarovat se chyb a začít správně, vám ušetří čas a peníze.