Podnikání

Proč začít podnikat?
Podnikání je věcí neomezených možností Důvodů je mnoho, ale daly by se alespoň zhruba rozdělit do dvou skupin. V té první, kterou bychom mohli pracovně nazvat „Z nouze“, jsou důvody lidí, kterým v podstatě ani nic jiného nezbývá. Většinou jde o lidi, kteří přišli o práci a nemohou sehnat jinou. Takoví lidé mají dvě možnosti. Buď začnou podnikat nebo spadnou na sociální dno a spokojí se s dlouhodobým pobíráním sociálních dávek. Aktivní člověk, kterému není lhostejná životní úroveň rodiny volí podnikání. Druhou skupinu důvodů bychom mohli pracovně nazvat „Možnosti“. Lidé, kteří něco umí a alespoň trochu si věří, vídí možnost jak si zvýšit životní úroveň a splnit si tak své sny.

V těchto dvou skupinách je skryto mnoho dalších důvodů, ale pro počátek nám takové rozlišení může stačit. První skupina je k podnikání donucena životní situací. Druhá skupina se chce mít lépe a je rozhodnuta na tom aktivně pracovat.

Kdo může podnikat?
Samozřejmě každý, kdo splní zákonem dané podmínky. My ovšem netvrdíme, že podnikání je pro každého. Je mnoho lidí, kteří jsou leniví, bez disciplíny a pevné vůle, bez fantazie a bez schopností na sobě pracovat nebo s výrazným odporem k jakékoli práci. Jsou i lidé, kteří nic neumí a nic se učit ani nechtějí. Všichni ostatní mají šanci uspět! Nezáleží na věku nebo pohlaví a úspěšné podnikatele naleznete i mezi zdravotně postiženými lidmi. Důležitá je duševní svěžest, vnitřní energie a odhodlání. Pokud tyto vlastnosti máte a jste schopni důsledně pracovat na budovánání své nezávislosti a lepší budoucnosti, tak jste právě u nás na správné adrese!

„Podnikání je věcí důsledosti a správným směrem vynaložené energie“

Jak začít bezpečně podnikat?
Opatrně, s rozmyslem, ale i sebedůvěrou a s nadšením pro věc! Ale hlavně s propracovaným plánem! S plánem, který obsahuje nejen samotný podnikatelský záměr, ale také varianty řešení předpokládaných rizik, ústupové cesty, bezpečné řešení finačních závazků, možné změny na trhu a a další podobné faktory. V potaz je nutno vzít i rizika plynoucí ze špatné legislativy, která u nás podnikání nijak zvlášť nepřeje, ale také rodinnou situaci, vztahy, zdravotní stav a další důležité aspekty.

V čem vám můžeme pomoci?
Pomůžeme a poradíme Můžeme vám pomoci v přípravě vašeho podnikání, a to velmi významně. Především vás provedeme úskalími, které čekají na začínající podnikatele. Probereme s vámi váš podnikatelský záměr, upozorníme na rizika nebo chyby ve vašich plánech a navrhneme jich optimalizaci. Zvýšíme bezpečnost vašeho podnikání a vyhlídky na přežití vaší firmy. Můžeme se pochlubit, že od roku 1998 kdy byla naše společnost založena, jsme radili mnohým podnikatelům a všichni nadále úspěšně podnikají. Žádná společnost, která s námi spolupracovala na podnikatelském plánu, dosud neukončila svoji činnost! To je v zemi s vysokou „úmrtností“ podnikatelských subjektů, neobyčejný výsledek, na který jsme právem hrdi. Uděláme všechno proto, abyste nám to nepokazili ani vy!

Naučíme vás myslet tak, jak myslí úspěšní podnikatelé!

Jistoty zaměstnance
Zaměstnání má limity Zaměstnanec má sice jistotu, že každého řekněme 15. dne v měsíci dostane svoji výplatu a v případě výpovědi, že dostane tzv. odstupné, ale tím výčet pozitivních jistot v podstatě končí. Zaměstnanec je tedy „zabezpečen“ na několik měsíců dopředu a pak nastupuje „sociální síť“. Za pohodlí nemuset myslet na nejbližší budoucnost, platí zaměstnanec kompletní ztrátou možnosti realizovat svoje skutečné schopnosti, samozřejmě pokud nějaké má. Dále následují jen negativa zapříčiněná omezeními zaměstnaneckého poměru. Může snadno přijít o svoji práci. Může se stát, že jeho obor se díky novým technologiím tak změní, že nebude pro něj další místo pro něj nebude a bude se muset spokojit s méně placeným místem v jiném oboru nebo s pomocnými pracemi různého druhu. Zaměstnanec je pojištěn pro případ nemoci, ale v drtivé většině nemá pasivní zdroje příjmu. Je závislý na státu a odborech. Nikdy nedosáhne přes mzdový strop, který mu určil někdo jiný. Jeho pracovní „hodnota“ hrozivě klesá s věkem. Důchod je pro zaměstnance „spása“, poslední jistota a konečné útočiště.

Jistoty podnikatele
Podnikání je věcí neomezených možností Sami podnikatelé často říkají, že jejich jedinou jistotou je, že žádnou jistotu nemají. Částečně mají pravdu, ale celá pravda je taková, že mají takovou jistotu, jakou si sami dokáží zabezpečit. Tím se liší od zaměstnanců. Stávají se nezávislými pány vlastního osudu. Jejich hlavní jistotou je, že všechno záleží jen na nich samotných, a to včetně předvídavosti nebo reakcí na věci, které sami nemohou ovlivnit. Není „lehké“ být podnikatelem. Je to velice těžké v době, kdy se nedaří, ale velice příjemné a povznášející, když jde vše dobře. Pocit svobody a nezávislosti je k nezaplacení. Umění zvládat potíže, vyrovnat se se ztrátami, plánovat a vydávat rozhodnutí, na kterých záleží osud firmy, rodiny i zaměstnanců není jednoduché, ale lze se ho naučit a my vám v tom můžeme účinně pomoci.

Když si nejste jisti
Pokud si nejste jisti, jestli právě vy jste vhodný typ pro podnikání nebo se bojíte ztráty jistot, které poskytuje zaměstnání, můžete začít podnikat souběžně se zaměstnáním. Přechodné období sice bude znamenat, že budete pracovat více hodin, než jste byli dosud zvyklí, ale můžete si ověřit svoje možnosti a bezpečněji získat první zkušenosti.

Bezpočet úspěšných podnikatelů začínalo právě takto. Bez větších finančních prostředků a krok za krokem postupně budovali svoje firmy. Možná je to cesta i pro vás. My vás můžeme bezpečně provést úskalími, pomůžeme v začátcích nebo při potížích.

Pracujte v zaměstnání a zároveň budujte svůj byznys!

Správná otázka?
Pro aktivní lidi, kteří něco umí, chtějí něco dokázat a naplnit si svoje sny a představy o životě, nezní otázka „Podnikat nebo být zaměstnán?“, ale „Kdy s podnikáním začít a jak se na něj správně připravit?“!

Jak zbohatnout?
Neumíme vám poradit jak zbohatnout rychle a bezpracně. Nemáme pro vás zaručené recepty, jak se stát milionářem během několika měsíců nebo týdnů. To opravdu neumíme. Umíme vás připravit na dlouhou trať, na nebezpečí, která na váš čekají a část tratě absolvovat po vašem boku, než získáte potřebné zkušenosti a nadhled. Na druhou stranu vám můžeme dodat jistotu, že pokud budete postupovat správně, dočkáte se možností, o kterých by se vám v běžném zaměstnání ani nezdálo.

Pokud budete pouze zaměstnanci, tak se přes veškerou svoji snahu, kvalifikaci a dosahované výsledky zákonitě dostanete k nepřekonatelné hranici svého „mzdového stropu“. Ten je v každé společnosti sice nastaven jinak, ale vždy existuje. Částečným řešením tohoto problému je přejít k jinému zaměstnavateli a tam se dopracovat k dalšímu „stropu“. Toto řešení je omezeno počtem vhodných společností, které mají volná místa a také je velice náročné na čas. Jak dlouho musí takový zaměstnanec pracovat, než si polepší o řekněme 10.000 Kč za měsíc?

Krása podnikání je v tom, že žádné stropy a limity prostě neexistují. Můžete se sice dostat do situace, kdy se vám nebude dařit, ale zároveň máte neomezené šance na skutečné zbohatnutí a splnění svých životních snů. Žádné předem stanovené limity. Všechno záleží jen na vás a vašich schopnostech a odhodlání.