Ceník

Základní ceník
Konečná cena se může lišit podle počtu účastníků kurzu a dodatečných podmínek poptávajícího.

Ceny firemních kurzů
Firemní komunikace – 48.000 Kč + DPH
Time management(řízení času a plánování ve firemním prostředí) – 48.000 Kč + DPH
Efektivní řízení pro střední management – 68.000 Kč+ DPH
Pokročilé metody ve firemním plánování – 48.000 Kč+ DPH
Projektové řízení a řízení projektů – 40.000 Kč + DPH
Procesní řízení a teorie omezení(TOC) – 68.000 Kč + DPH
Krizový management – 68.000 Kč + DPH
Práce s lidmi – kurz pro začínající vedoucí pracovníky – 48.000 Kč + DPH
Optimalizace firemních procesů – 48.000 Kč + DPH
Řízení kariéry ve firmě(pro vedoucí pracovníky) – 48.000 Kč + DPH
Profesionální prodej a obchodní komunikace – 68.000 Kč + DPH
Profesionální nákup a obchodní komunikace – 68.000 Kč + DPH
Marketing výrobních firem – 25.000 Kč + DPH za 1 osobu
Marketing služeb – 25.000 Kč + DPH za 1 osobu
Marketing – uvedení produktu na trh 20.000 Kč + DPH za 1 osobu
Manažerské techniky – 48.000 Kč + DPH
Zvyšování výkonnosti řídících pracovníků – 68.000 Kč + DPH (skupina)
Zvyšování výkonnosti řídících pracovníků – 48.000 Kč + DPH (individuální)

Ceny jsou orientační, protože kurzy se sestavují na míru konkrétnímu zadavateli, jeho podmínkám a záměrům. U těchto kurzů se předpokládá podrobná konzultace a předchozí navštěva firmy. Maximální počet osob je omezen na 15 účastníků. Termíny a místo konání je nutno domluvit předem. Ceny neobsahují náklady na dopravu, ubytování a stravování posluchačů, zvláště pokud zadavatel vyžaduje externí prostředí.

Ceny firemních seminářů
Time management – řízení času – 48.000 Kč + DPH
Projektové řízení a řízení projektů – 48.000 Kč + DPH
Procesní řízení a teorie omezení(TOC) – 48.000 Kč + DPH
Řízení kariéry a kariérní řád 42.000 Kč + DPH
Mobilní počítače jako efektivní nástroj pro řízení – 36.000 Kč + DPH
Rozumné zavádění informačních systémů – 42.000 Kč + DPH
Šetrné zavádění systému jakosti podle norem ISO 48.000 Kč + DPH

Firemní semináře jsou jednodenní akcí, která slouží k seznámení s moderními trendy a zkušenostmi v daných oblastech. Počet osob na semináři není omezen. Většinou se provádí v prostorách zadavatele. Termíny a místo konání je nutno domluvit předem.

Ceny firemních poradenských služeb
Zavádění mobilní výpočetní techniky – 1.200 Kč + DPH/1 hod
Krizový management – 2.000 Kč + DPH/1 hod
Úsporné zavádění výpočetních systémů(SAP, K2, Navision a další) – 2.000 Kč + DPH/1 hod
Zavádění robotů – 2.000 Kč + DPH/1 hod
Ochrana firemních objektů – 1.000 Kč + DPH/1 hod
Průzkum mezi zaměstnanci – cca 100 Kč/ 1 zaměstnance (kalkulace na požádání)

Jde o konzultace se zkušenými specialisty, které ušetří značné finanční prostředky a čas. Slouží i pro oponentní řízení, vůči firmám zajišťujícím realizaci konkrétních projektů. Prověříme jejich nabídky, upozorníme na slabá místa, zbytečné navýšení nákladů atd. Součástí orientačních cen u těchto poradenských služeb nejsou náklady na dopravu. Cenu, rozsah a datum je nutno dohodnout předem.

Ceny kurzů pro veřejnost
Casch Flow 101 – 500 Kč/os (dočasně pozastaveno – kapacita)
Finanční svoboda – 2.800 Kč/os
Time management – 2.800 Kč/os
Začínáme podnikat – 4.000 Kč/os
Podnikatelský záměr – 3.200 Kč/os
Životní cíle a plánování – 3.600 Kč/os
Řízení kariéry – 3.200 Kč/os
Práce s lidmi – kurz pro začínající vedoucí pracovníky – 4.800 Kč/os
Řízení projektů – 4.200 Kč/os
Základní střelecký výcvik a příprava na ZP – 3.600 Kč/os(minimálně 4 osoby)
Základy střelby z pistole – 4.990 Kč/os(minimálně 3 osoby)

Ceny těchto kurzů jsou uvedeny včetně DPH. Mohou se přihlásit všichni individuální zájemci nebo menší skupiny z firem. Kurzy se mohou konat až v případě naplnění kapacity kurzu, tj. min. 10 osob. Součástí ceny je občerstvení(káva a minerálka) Více informací viz Kurzy pro veřejnost.

Ceny speciálních kurzů pro ženy
Úspěšná manažerka – 3.200 Kč/os
Manažerské techniky – 4.200 Kč/os
Řízení času pro ženy – 3.600 Kč/os
Plánování pro firmu i domácnost – 2.800 Kč/os
Finanční vzdělávání pro ženy – 2.800 Kč/os
Nebojíme se počítačů – 3.200 Kč/os
Ovládněte Internet – 2.600 Kč/os
Práce s lidmi – kurz pro začínající vedoucí pracovníky – 3.800 Kč/os
Práce s lidmi – kurz pro ženy – 3.800 Kč/os
Kapesní počítač – praktický pomocník – 2.800 Kč/os
Řízení kariéry pro ženy – 3.200 Kč/os
Začínáme podnikat – 4.000 Kč/os
Podnikatelský záměr – 4.000 Kč/os
Kurz tvorby vitráží Tiffany technikou – 1.500 Kč/os (cena obsahuje materiál)

Ceny těchto kurzů jsou uvedeny včetně DPH. Mohou se přihlásit všichni individuální zájemci nebo menší skupiny z firem. Kurzy se mohou konat až v případě naplnění kapacity kurzu, tj. min. 10 osob. Součástí ceny je občerstvení(káva a minerálka) Více informací viz Kurzy pro ženy.

Ceny individuálních poradenských služeb
Konzultace – životní cíle a plánování – 500 Kč/2 hod
Konzultace – řízení času – 500 Kč/2 hod
Konzultace – kariéra – 500 Kč/2 hod
Konzultace – problémy v zaměstnání – 500 Kč/2 hod
Konzultace – finanční vzdělávání – 500 Kč/2 hod
Konzultace – podnikání pro začínající – 500 Kč/2 hod
Konzultace – podnikatelký záměr – 1.000 Kč/2 hod
Konzultace – Podnikáme při zaměstnání – 500 Kč/2 hod
Konzultace – Přechod od zaměstnání k podnikání – 500 Kč/2 hod
Konzultace – Problémy v podnikání – 500 Kč/2 hod
Antivirová služba pro soukromé osoby – 500 Kč/1 hod
Antivirová služba pro firmy – 1.000 Kč+ DPH/1 hod
Speciální střelecký výcvik – 1.000 Kč/1 hod + náklady na střelivo(nebo vlastní střelivo)
Kurz obranné střelby – 12.990 Kč/os + náklady na střelivo(nebo vlastní střelivo)

Ceny těchto kurzů jsou uvedeny včetně DPH, není-li uvedeno jinak. Mohou se přihlásit pouze individuální zájemci. Tyto služby provádíme pouze v Ostravě a přilehlém okolí(do 25 km). V případě zájmu mimo tuto lokalitu účtujeme další náklady a cena je předem konzultována se zájemcem. Termíny je nutno domluvit předem.

Ceny individuálních kurzů
Podnikání pro začínající – 4.800 Kč/6 hod
Kurz pro začínající vedoucí pracovníky – 12.000 Kč/10 hod (2 dny)
Komunikační kurz pro obchodníky – 18.000Kč /10-12 hod (2 dny)
Komunikační kurz pro vedoucí pracovníky – 29.000Kč /10-12 hod (2 dny)
Individuální kurz pro manažery – 65.000Kč + DPH – 5x sezení/4-6hod – individuální termíny i místa!

Ceny těchto kurzů jsou uvedeny bez DPH, není-li uvedeno jinak. Mohou se přihlásit pouze individuální zájemci. Tyto služby provádíme pouze v Ostravě a přilehlém okolí do 25 km (výjimkou je pouze kurz „Individuální kurz pro manažery“, který provádíme po celé ČR). V případě zájmu mimo tuto lokalitu účtujeme další náklady a cena je předem konzultována se zájemcem. Termíny je nutno domluvit předem.


„Za dobré rady se vyplatí zaplatit.“

(Špatné jsou zadarmo!)