Individuální, Pro firmy, Pro ženy

Time management – Řízení času

S časem se musí hospodařit jako s penězi a pokud možno, tak ještě lépe! Když uděláte chybu a přijdete o peníze, je to sice nepříjemné, ale ve většině případů dokážete tuto ztrátu nahradit.

Ztráta času je nevratná. Výsledkem nesprávného zacházení s časem jsou stresy, poškozené zdraví, finanční ztráty, problémy v rodině a hlavně nesplněné cíle či osobní představy o životě. Týká se to firem i státních institucí, ale nejvíce jednotlivých lidí.

Společnost může přežít několik generací, ale člověk má svůj čas vymezen. Je jen na něm jestli jej prožije ve chvatu a shonu nebo jestli dokáže získat dostatek času pro sebe a svoje blízké. Dostatek času potřebuje na klidnou a kvalitní práci, ale také na rodinu, přátele a koníčky. Možná trochu strašidelně, ale naprosto pravdivě to vyjadřuje následující tvrzení…

„Dnes je první den zbytku vašeho života!“

Mnoho společností se potýká z vážnými problémy, které nedokáže správně rozpoznat a většinou je cítí jako potíže s řízením lidí. Pracovníci se honí, tráví hodiny na poradách, aby pak ztracený čas doháněli v přesčasových hodinách. Dlouhá doba v zaměstnání nedovoluje načerpat nové síly do dalšího dne a tím ani odvádět v dalších dnech kvalitní práci. Jde o začarovaný kruh nízké efektivity. Přitom náprava není ani složitá, ani nestojí mnoho finančních prostředků. Žijeme v informačním věku. Úspěšnost manažera nebo firmy nespočívá v rychlosti s jakou se pohybují pracovníci, ale mnohem více s rychlostí s jakou se zpracovávají informace. „Time management“ je obor, který se zabývá efektivitou řízení a sebeřízení z hlediska času. Proto se lépe hodí české označení – „Řízení času“.

Řízení času a počítače
Informační technika může pro firmu, ale i pro jednotlivce představovat velice silný nástroj pro práci s časem. Pomocí obyčejného PC nebo notebooku lze dělat hotové divy. Daleko více lze dosáhnout při využití firemní sítě a nevyžaduje to zvlášť vysoké náklady. Nejvyšší formu nástroje pro Time management představují kapesní počítače – PDA(Personal Digital Assistent), o kterých jsme před časem vydali knihu – Průvodce světem kapesních počítačů. Dnes tyto funkce umí drtivá většina chytrých telefonů, tj. mobilů s dotykovou obrazovkou a operačním systémem Android, iOS (Apple) a Windows 10 Mobile. Principy ovšem zůstávají naprosto stejné…

Jde to i jinak
Pokud podmínky nedovolují využívat uvedenou výpočetní techniku, je to sice škoda, ale nic není ztraceno. Time management lze úspěšně používat i bez ní. Konečně, světoznámý papírový Franklinův zápisník a zvláště vynikající český ADK systém jsou výbornými pomocníky pro mnoho manažerů, podnikatelů i politiků, kteří z různých důvodů dávají přednost papírové formě před elektronickou. My vás naučíme používat i tyto nástroje a dokonce si je samostatně vytvářet a dále přizpůsobovat vlastním potřebám.
Plánovací systém ADK

Řešíme problémy
Time management řeší řadu praktických problémů, se kterými se člověk setkává v každodenním životě. Jedním z nich je ten, že mnohdy nevíme, kterou činnost máme dělat dříve. Častou chybou je upřednostnění toho co spěchá před tím co je důležité. Chcete příklad? Máte ho mít…

Příběh o dítěti a prádle
Tuhle historku jsme si vymysleli pro ženy, ale jistě ji pochopí i muži. Představte si, že máte velký dům. Pracujete někde v kuchyni a oknem se díváte na své malé dítě, jak si spokojeně hraje na zahradě, pár metrů od vašeho bazénu. Najednou si všimnete, že se hrozivě zatáhla obloha a vzpomenete si, že se vám na opačné straně domu několik hodin suší prádlo a nejspíše zmokne. Co uděláte? Poběžíte rychle sebrat prádlo, protože může zmoknout? Omyl, který může mít tragické následky. Důležitější je postarat se o dítě, aby vám nespadlo do bazénu!

Gratulujeme! Právě jste pochopili rozdíl mezi tím co spěchá(zachránit prádlo) a tím co je důležité (ochránit dítě, protože se MOHLO stát něco zlého). Toto je jen kratičká ukázka aplikace principů TM v praxi. Možná trochu extrémní situace, ale pro názorné vykreslení plně dostačující.

Ve firemní praxi několikrát denně „zachraňujeme prádlo“ zatímco nám „dítě padá do bazénu“.

Chápete správně, že jde o stanovení priorit při plnění každodenních úkolů. Klíčem ke skutečně efektivní práci je správné stanovení a disciplinované dodržování těchto priorit. To se dá snadno naučit a výsledky jsou vynikající. Time management má doslova ohromující účinnost, a to při jednoduše aplikovatelných pravidlech, které se může naučit každý a tedy i vy.

Proč jsou naše kurzy nejlepší?
Kurzy Time managementu patří mezi „vlajkové lodi“ naší nabídky. Vedou je špičkoví odborníci, kteří ve vlastní odborné praxi v průmyslových firmách dosáhli díky TM výborných výsledků, ověřili si tyto principy na vlastní kůži a mnohdy je sami dále zdokonalili. Jsou to lidé, kteří prošli všechny fáze od papírových systémů až po profesionální výpočetní systémy a během své kariéry je prověřili na všech stupních řízení. Všichni naši lektoři mají dlouhodobé zkušenosti z vrcholových řídících funkcí v průmyslových společnostech. Někteří řídí vlastní společnosti. Kurzy tedy vedou lidé, kteří dlouhá léta prakticky aplikovali TM na sobě a jak sami potvrzují, vděčí TM za své úspěchy i zdraví.

Naše kurzy – vaše výhoda
V našich kurzech Řízení času, vás nebo vaše zaměstnance naučíme praktickým dovednostem, které pozitivně ovlivní pracovní výkon, zlepší výsledky i soukromý život. Naučíte se eliminovat zbytečné stresy i to jak si začít skutečně užívat života. Hlavním přínosem je, abyste se cítili dobře. Aby harmonie a pořádek převládly nad stresem, spěchem a chaosem. Kdo by nechtěl mít více volného času nebo pracovat s lepšími výsledky?